پیدا

دلی لرزید و حسرتی خورده شد

درخواست حذف اطلاعات

تا حالا اینجوری نشده بودم که چیزی ببینم و از ته دل با تمام وجودم بخوام ولی نتونم داشته باشم. خیلی حس بدیه