پیدا

برسد به دست مسئولین انجمن حجتیه

درخواست حذف اطلاعات

اینکه محرم حرمت داره صحیح! ولی قتل، قتلِ! حالا چه با قمه و چاقو افغانی بکشی، چه با مشروب مسموم ملت رو! درضمن درسته که شما دستتون توی خزانه هست ولی باز هم دیه قتل نفس توی این ماه ها با سودش حساب میشن عزیزان مشروب خور مواظب باشن. یا خونگی استفاده کنن یا این دو ما رو صبر کنن ببینیم بعدش چه گِلی یه سر بگیریم :)