پیدا

حماسه شورای شهر بابل - شهریور نود و هفت

درخواست حذف اطلاعات

تو یه دیوار بتونی هم پنج نفر انگشت کنن، دیوار ترک برمیداره :)) * اونی که یه میلیارد و خورده ای پول داده واسه انهدام ، به قول آقای ثانیه ای چند حساب کرده؟ سر یارو رو زیر آب می ارزون تر میوفتاد براشون :))