پیدا

قال مولانا

درخواست حذف اطلاعات

فرمودند هرچی برای حسین ج کنید، چند برابرش برمیگرده. به تجربه ثابت شد! * کشمش هم دُم داره! حسین «(عَلَیْهِ اَلسَلاٰم)» ** یه حسی توی این مایه ها که خدا میگه: بگیر بابا! بی آبرومون کردی!